അമിത കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില വിദ്യകള്‍ !

മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ശാന്തിയും സമാധാനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് . അമിതകോപത്തിനു ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് .

ഇച്ഛാഭംഗം, വിഷാദം, അപകർഷതാബോധം, ഉൽക്കണ്ഠ , നൈരാശ്യം, ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം. പരിഹാരം കാണാതെ പല പ്രശ്ന ങ്ങളും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കോപം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും . അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. അമിത കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില വിദ്യകളുണ്ട് .

നാവിനെ അടക്കുക
തൊടുത്ത അമ്പ് പോലെയാണ് പറഞ്ഞുപോയ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ്. കോപിക്കുമ്പോൾ മാനസിക നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രശ്നംകൂടുതൽ വഷളാക്കും . അതിനാൽ ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോൾ കഴിവതും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക.

ശീലിക്കണം മനസ്സടക്കം
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഒ ഴിവാക്കാം. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. ഇത് ബോധപൂര്വ്വം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ശീലമാണ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നൂറു തൊട്ടു താഴേക്കു എണ്ണുക, കണ്ണടച്ച് ശ്വാസം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും എടുക്കുക, ഒരുമിച്ചു ആസ്വദിച്ച നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഓർക്കുക തുടങ്ങിയ വിദ്യകൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്.

സ്വയം ഒരു അവലോകനം
എപ്പോഴാണ്, ആരോടാണ്, എന്തിനാണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത്? എങ്ങിനെയാണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പ്ര തികരിക്കുക?ഇത് മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ശാരീരികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണമെന്താണ് ? അമിത കോപം മൂലം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നുണ്ടോ?

ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുവാനും അതനുസരിച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സഹായിക്കുന്നതാണ്.

ശരീര ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കാം
ശരീരഭാഷ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചതിച്ചേക്കാം. സംസാരിക്കാതെയിരിക്കുക, ചിരിക്കാതിരിക്കുക, വെറുതെ നടക്കുക, കതകു വലിച്ചടയ്ക്കുക, വെറുതെ കിടക്കുക, ഉത്തരമായി മൂളുക മാത്രം ചെയ്യുക അങ്ങനെ പലതും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം.

എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന മട്ടിൽ പെരുമാറുന്നിടത്താണ് മിടുക്ക്. ഇയാൾ എന്തേ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അമ്പരപ്പ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തോളു.

സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക
മനസ്സിന് സന്തോഷം നല്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെ ടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തെ പ്രസാദാത്മകമായി കാണുന്നവർക്കും നർമ്മ ബോധമുള്ളവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്.

ഗുരുതരമായ പ്രശ്ന ങ്ങളെ പോലും ലാഘവത്തോടെ നേരിടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.ഒരല്പം ദേഷ്യം തോന്നിയാലും അത് വളര്ത്തിയെടുത്തു പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കുക .

പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക
ശാന്തമായി പ്രതികരിക്കുവാനും പ്രകോപനത്തിനടിമപ്പെടാതിരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞാല് മിക്ക പ്രശ്ന ങ്ങള്ക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്എ ളുപ്പമാണ്. എന്നാല് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓര്ക്കു ക.
ദേഷ്യത്തോടെയിരിക്കുമ്പോള്ഒ രിക്കലും തീരുമാനങ്ങള്എ ടുക്കുകയോ പരിഹാരമാര്ഗ ങ്ങള്ചി ന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. മനസ്സ് ശാന്തമായത്തിനു ശേഷം നടന്നത് എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിശകലനം ചെയ്തു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക.

വിദഗ്ധോ പദേശം തേടുക
കഴിയാവുന്ന മാര്ഗ ങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും നിങ്ങള്ക്ക് കോപം നിയന്ത്രിക്കുവാന്ക ഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ദഗ്ധോപദേശം തേടുന്നത് സഹായകമായിരിക്കും. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് മാറാവുന്ന പ്രശ്ന ങ്ങളേ ചിലപ്പോള്നിങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാവൂ. ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കില്അതില് നിന്നും മോചനം
ഓര്ക്കു ക, മുന്കോ പം ഒന്നിനും പരിഹാരമാകുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കൂടുതല് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ പോസ്റ്റ്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കില്‍ ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്യുക.

ഉയരം കൂട്ടാന്‍ ഉപകരിക്കും ഭക്ഷണങ്ങളും , വ്യായാമങ്ങളും എന്താന്നറിയൂ