കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹെൽത്ത്‌ ഡ്രിങ്ക് മിക്സ്

ഹെൽത്ത്‌ ഡ്രിങ്ക് മിക്സ്

കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹെൽത്ത്‌ ഡ്രിങ്ക് മിക്സ്. ഹോര്‍ലിക്സ് ബൂസ്റ്റ്‌ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പകരം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കൊടുക്കാന്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിക്സ് പൌഡര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. Courtesy: Akkus Cooking