ശരീരത്തിലെ നീര് മാറാന്‍ ഈ ജ്യൂസ് കഴിക്കൂ

നീര്

ശരീരത്തിലെ നീര് മാറാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ജ്യൂസാണിത്. കിഴികുത്തുന്നവരും ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുന്നവരും അതിനോടപ്പം ഈ ജ്യൂസ് ദിവസവും കഴിക്കുക. താഴെ നല്‍കിയിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. Courtesy: THULASEDALATHIL MEDIA