ഇനി മുതല്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഇത് നോക്കി വാങ്ങുക.

സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍

സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ കാന്‍സര്‍ ഉള്‍പടെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് അവയെന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കൂ. ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടും. Courtesy: Malavika Prasoon