മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന് ശാശ്വത പരിഹാരം

മൂത്രത്തിൽ കല്ല്

മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന് ശാശ്വത പരിഹാരം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: Athmeeyayathra Television