പ്രകൃതിദത്തമായി മുടി കറുപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉഗ്രൻ വിദ്യ

നല്ല ഉള്ളുള്ള കറുത്ത മുടി എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്വപ്‌നം തന്നെയാണ്. നരച്ച മുടിയെയും ചെമ്പൻ മുടിയെയും പ്രകൃതിദത്തമായി കറുപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉഗ്രൻ ഹെയർ പേസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണു ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധമെന്ന വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കാം

വീഡിയോ കാണാം