കൊഴിഞ്ഞു പോയ തലമുടി തിരിച്ചു വരും

hair

തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷൻമാരെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മുടിക്ക് ആരോഗ്യം കൂടി നൽകുന്നതായാൽ മുടി ബലവും മൃദുത്വവുമുള്ളതാകും. കൊഴിഞ്ഞു പോയ തലമുടി തിരിച്ചു വരാന്‍ ഇതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്യൂ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ.