മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും തുളസി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം : ആറു വഴികൾ

മ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തു കണ്ടുവരുന്നതും എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാടു ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ,,, അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ തുളസിയുടെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖക്കുരു കറുത്ത പാടുകൾ ചർമ്മത്തിലെ ചൊറച്ചിലും തിണർപ്പും മാറ്റാനും തിളക്കം നൽകി യുവത്വം നിലനിർത്താനും തുളസിക്കു സാധിക്കും. എങ്ങനെ എന്നറിയാൻ താഴെ കൊടുത്ത വീഡിയോ കാണുക കൂടാതെ തുളസിയുടെ ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങള്‍ അറിയാൻ :https://youtu.be/vnxqCE2KK8A ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക