അര്‍ബുദം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ശരീരകോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതവളര്‍ച്ചകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം. കോശങ്ങളുടെ അമിതമായ വളര്‍ച്ചകൊണ്ടുതന്നെ അര്‍ബുദം കൂടാതെ ലഘു ട്യൂമര്‍ (മുഴ) എന്ന അസുഖവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അര്‍ബുദകോശങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വിഭജിക്കുകയും വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ലഘു ട്യൂമര്‍ കോശങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വളരുന്നില്ല. അര്‍ബുദം ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവത്തില്‍നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയോ പടരുകയോ (metastasis) ചെയ്യുന്നു. കോശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉത്പരിവര്‍ത്തനം (mutation) സംഭവിക്കുന്നതിനാല്‍ ക്രമപ്രസരണം (proliferation) ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അഥവാ കോശവിഭജനത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയാണ് അര്‍ബുദമായിത്തീരുന്നത്. ട്യൂമറുകള്‍ രണ്ടുവിധമുണ്ട്. ലഘു (benign) ട്യൂമറുകളും മാരക (malignant) ട്യൂമറുകളും. മാരക ട്യൂമറുകളാണ് അര്‍ബുദം. ലഘു ട്യൂമറുകള്‍ക്കും മാരക ട്യൂമറുകള്‍ക്കും മധ്യേസ്വഭാവമുള്ള ട്യൂമറുകളുമുണ്ട്. ട്യൂമറുകളായി വളരാത്ത രക്താര്‍ബുദം, ചര്‍മാര്‍ബുദം എന്നിവ പോലുള്ള അര്‍ബുദങ്ങളും ഉണ്ട്.

അപകടസൂചനകള്‍

ഒട്ടുമുക്കാലും അര്‍ബുദങ്ങള്‍ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നവയാണ്. അര്‍ബുദം അതിന്റെ ആരംഭദശയില്‍ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും, കാര്യക്ഷമമായവിധം ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ ഒരളവുവരെ മാറ്റാമെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു. അര്‍ബുദത്തിന്റെ ആരംഭദശയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കാര്യക്ഷമമായ ചികിത്സയുടെ അവിഭാജ്യഘടകം എന്ന് ഇതില്‍നിന്ന് വ്യക്തമാകും. അര്‍ബുദത്തെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയില്‍ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് അര്‍ബുദത്തിന്റെ ആരംഭദശയിലുള്ള അപകടസൂചനയെപ്പറ്റി അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കണം. ഈ സൂചനകള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1.കരിയാന്‍ താമസിക്കുന്ന വ്രണം;

2. ദേഹത്ത് എവിടെയെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്തനങ്ങളില്‍, ഉണ്ടാകുന്ന മുഴയോ, കല്ലിപ്പോ;

3. സാധാരണയില്‍ കവിഞ്ഞ രക്തസ്രാവം, പഴുപ്പു പോക്ക് മുതലായവ;

4. പെട്ടെന്നു വളരുന്ന കറുത്ത മറുകുകള്‍;

5. വിശപ്പില്ലായ്മ, വിഴുങ്ങുന്നതിനു തടസ്സം മുതലായവ;

6. ഒച്ചയടപ്പും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും;

7. വിരേചനയിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകള്‍.

സാധാരണ അര്‍ബുദങ്ങള്‍

ചര്‍മാര്‍ബുദം

ചര്‍മാര്‍ബുദത്തിന്റെ ആരംഭം ഒരു വ്രണം മാതിരിയാണ്. ഈ വ്രണത്തിന് തടിച്ച അഗ്രങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും; ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ വേദന തീരെ കാണുകയില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ത്തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാല്‍ നിവാരണസാധ്യതയുള്ളതാണ് ചര്‍മാര്‍ബുദം. ത്വക്കാന്‍സര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട മെലനോമ പെട്ടെന്നു വ്യാപിക്കുന്നതും ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്താന്‍ വളരെ പ്രയാസമേറിയതും ആണ്.

വായിലെ അര്‍ബുദം

ചുണ്ടിന്‍മേല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അര്‍ബുദം വിള്ളലായോ തടിപ്പായോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ചികിത്സിച്ചാല്‍ സുഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ പ്രയാസമില്ല.

നാവിലെയും കവിളിലെയും അര്‍ബുദം ആദ്യം മുതല്‍ക്കുതന്നെ വേദനയുളവാക്കുന്നതും വളരെ വേഗത്തില്‍ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിക്കുന്നതും ആണ്. തന്മൂലം ഇത്തരം അര്‍ബുദങ്ങള്‍ ആരംഭദശയില്‍ത്തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയാല്‍ പൂര്‍ണമായും സുഖപ്പെടും.

തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന അര്‍ബുദത്തിന്റെ ആദ്യലക്ഷണം ശബ്ദത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റവും തൊണ്ടയടപ്പുമാണ്. ഇത് കാര്യക്ഷമമായ വിധത്തില്‍ ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും.

തൈറോയ്ഡ് കാന്‍സര്‍

കഴുത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന അര്‍ബുദം സാധാരണമായി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അര്‍ബുദത്തിന്റെ സംക്രമണമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ ഗോളകങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഫലപ്രദം.

ശ്വാസകോശാര്‍ബുദം

അടുത്തകാലത്തായി വളരെയധികം വര്‍ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിനം അര്‍ബുദമാണിത്. ആധുനിക നിദാനസൂചകസമ്പ്രദായങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഇതിനെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നത് ഇതിന് ഒരു കാരണമായേക്കാം. പുകവലിയുടെ വര്‍ധനയും, പട്ടണങ്ങളിലുള്ള കാര്‍ബണ്‍മോണോക്സൈഡിന്റെയും മറ്റ് അര്‍ബുദജനകവാതകങ്ങളുടെയും ആധിക്യവും ശ്വാസകോശാര്‍ബുദനിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശാര്‍ബുദം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുവാന്‍ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു രോഗമായി വളരെക്കാലം നിലനിന്നു. എന്നാല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയിലുണ്ടായ പുരോഗതി കാരണം ഇത്തരം അര്‍ബുദങ്ങളുടെ ചികിത്സ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ രോഗം വളരെ മാരകമാണ്, ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ചികിത്സിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാവുകയുള്ളൂ.

ശ്വാസകോശാര്‍ബുദം വര്‍ഷംതോറും 90,000 പുരുഷന്മാരെയും 3,30,000 സ്ത്രീകളെയും ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരില്‍ 80 ശ.മാ. ശ്വാസകോശാര്‍ബുദത്തിനു കാരണം പുകവലിയാണ്; സ്ത്രീകളില്‍ 45 ശ.മാ.വും. വടക്കേ അമേരിക്ക, വടക്കന്‍ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളിലെ 70 ശ.മാ. ശ്വാസകോശാര്‍ബുദവും പുകവലിമൂലമാണ്. 40 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവരെ അപൂര്‍വമായേ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ 70-75 വയസ്സുള്ളവരെയാണ് ശ്വാസകോശാര്‍ബുദം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്.

അന്നനാളാര്‍ബുദം

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസവും കട്ടിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനയും ആണ് രോഗലക്ഷണം. എന്‍ഡോസ്കോപ്പി പരിശോധനകള്‍കൊണ്ട് അന്നനാളാര്‍ബുദവും ശ്വാസകോശാര്‍ബുദവും എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആധുനികശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അന്നനാളത്തെ മുറിച്ചു നീക്കംചെയ്യുവാനും അന്നനാളത്തിന്റെ മുകള്‍ഭാഗം ആമാശയവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുവാനും തദ്വാരാ ഈ വ്യാധിക്ക് ആശ്വാസം നല്കുവാനും സാധിക്കും.

ഉദരാര്‍ബുദം

മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ വിഷമമേറിയതാണ് ഉദരാര്‍ബുദം. ദഹനക്കേട്, വിരേചനയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ്, പുളിച്ചുതികട്ടല്‍, അകാരണമായ മെലിച്ചില്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കാണാറുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആശാവഹമായ പുരോഗതി വയറിലെ അര്‍ബുദത്തിന്റെ ചികിത്സാരംഗത്തും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

വികസിതരാജ്യങ്ങളില്‍ വന്‍കുടലിനെയും മലാശയത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന അര്‍ബുദത്തിന്റെ തോത് കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 94,000 പുതിയ രോഗികള്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും ഉണ്ടാകുന്നതായും 50,000 പേര്‍ ഇത്തരം അര്‍ബുദംമൂലം മരണമടയുന്നതായും കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം, മാംസാഹാരം, കുറഞ്ഞ വ്യായാമത്തോത്, ആധുനിക ജീവിതശൈലി എന്നിവയാണ് ഇത്തരം അര്‍ബുദത്തിനുകാരണം. 5 ശ.മാ. പേരില്‍ ജനിതകകാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും പാരിസ്ഥിതികഘടകങ്ങള്‍കൊണ്ടും ആമാശയാര്‍ബുദം ബാധിക്കാം. കോളനോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ത്തന്നെ രോഗനിര്‍ണയനം നടത്താം.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ആമാശയാര്‍ബുദം ബാധിക്കുന്ന 8,70,000 രോഗികളില്‍ 6,80,000 പേരും മരണമടയുകയായിരുന്നു പതിവ്. അടുത്തകാലത്തായി ആമാശയാര്‍ബുദത്തിന്റെ തോതില്‍ ഏകദേശം 60 ശ.മാ. കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളതായി കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത 30 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ആമാശയാര്‍ബുദം ഒരു അപൂര്‍വരോഗമായി മാറുവാനിടയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു കുറവ് സംഭവിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാനകാരണം റെഫ്രിജറേറ്ററുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഉപ്പുവെള്ളത്തില്‍ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന മത്സ്യമാംസാദികളും പച്ചക്കറികളും സംസ്കരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പഴവര്‍ഗങ്ങളുമാണ് ആമാശയാര്‍ബുദത്തിനു കാരണം. വര്‍ഷംമുഴുവനും ലഭ്യമാകുന്ന പുതുമയുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദഹനേന്ദ്രിയത്തെ ബാധിക്കുന്ന അര്‍ബുദത്തില്‍ 25 ശ.മാ.-ത്തോളം കുറവ് വരുത്തുന്നു. ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗവും പ്രമേഹവും ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നു.

പാന്‍ക്രിയാസ് കാന്‍സര്‍

ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായേ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയാറുള്ളു. ഇതു വളര്‍ന്ന് പിത്താശയത്തില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുകയും തന്നിമിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് മിക്കപ്പോഴും ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാവുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചികിത്സയും പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടാറുണ്ട്.

ഗുദാര്‍ബുദം

പലപ്പോഴും ആരംഭദശയില്‍ ഇത് അര്‍ശസ് അഥവാ മൂലക്കുരു (piles) ആയി കരുതപ്പെടാറുണ്ട്; മലത്തില്‍അല്പാല്പം രക്തം കാണുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യലക്ഷണം. ശരിയായ മലശോധന ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും മലം പോകുന്നതോടൊന്നിച്ചുള്ള വേദനയും കടച്ചിലും ഈ വ്യാധിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ടും ഔഷധങ്ങള്‍കൊണ്ടും തികച്ചും സുഖപ്പെടുത്താനാകുന്ന അര്‍ബുദമാണിത്.

സ്തനാര്‍ബുദം

ഇന്ത്യയില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന രോഗമാണ് സ്തനാര്‍ബുദം. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും 50-60 വയസ്സുള്ളവരിലാണ് സ്തനാര്‍ബുദം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്; കേരളത്തില്‍ 30-55 വയസ്സുള്ളവരിലും. 35 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവരാണ് 20 ശ.മാ. സ്തനാര്‍ബുദരോഗികളും എന്നത് ഇതിനെതിരെ എടുക്കേണ്ട മുന്‍കരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ 35 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള അഞ്ചു ശ.മാ. വ്യക്തികളില്‍ മാത്രമേ ഈ രോഗം ഉള്ളൂ എന്ന വസ്തുത ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 30 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും വര്‍ഷംതോറും പ്രഗല്ഭരായ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അടുക്കല്‍ സ്തനപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതാണ്.
പാരമ്പര്യമായി ഈ രോഗമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 25 വയസ്സിനുമുന്‍പ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വിവാഹിതരായി ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് താമസം കൂടാതെ ജനിക്കുന്നതും കുഞ്ഞിനെ മൂലയുട്ടുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ സ്തനാര്‍ബുദം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയാനുതകുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. വേദനയില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ മുഴയായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണിത്. ഈ മുഴ അതിവേഗം വളരുകയും കല്ലിപ്പു സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇത് വ്രണംപോലെയാകുന്നു; മുലക്കണ്ണ് ചുരുണ്ടുകൂടാനിടയുണ്ട്. സ്തനത്തില്‍ കാണുന്ന ഏതൊരു മുഴയെയും കല്ലിപ്പിനെയും അര്‍ബുദപരിശോധ നടത്തിയശേഷം ചികിത്സിക്കണം. സാധാരണഗതിയില്‍ ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനം മധ്യവയസ്കരായ പുരുഷന്മാരിലും സ്തനാര്‍ബുദം ഉണ്ടാകാം. ലസികാഗ്രന്ഥികളില്‍കൂടി അതിവേഗം പടര്‍ന്നുപിടിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ മാരക രോഗത്തിന് ആരംഭദശയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

ഗര്‍ഭാശയാര്‍ബുദം

ഗര്‍ഭാശയത്തില്‍ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അര്‍ബുദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ഗര്‍ഭാശയത്തിലെ മാംസപേശികളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അര്‍ബുദം 50 വയസ്സിലധികം പ്രായമുള്ള (പ്രസവിക്കാത്ത) സ്ത്രീകളിലാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്തതും ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ടു മാത്രം നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതും ആയ തരം അര്‍ബുദമാണ്. ഗര്‍ഭാശയത്തിന്റെ ഗളഭാഗത്ത് (cervix) ഉണ്ടാകുന്ന അര്‍ബുദമാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ആര്‍ത്തവസമയത്തോ രണ്ട് ആര്‍ത്തവങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള കാലയളവിലോ ഉണ്ടാവുന്ന അമിതമായ രക്തംപോക്കോ വെള്ളപോക്കോ ആണ്. 30-ഉം 50-ഉം വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗം മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ സുഗമമായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യോനീസ്രവങ്ങള്‍ ഒരു കുഴലില്‍ക്കൂടി വലിച്ചെടുക്കുകയും അവയെ പ്രത്യേകതരം ചായവുമായി ഇടകലര്‍ത്തി സൂക്ഷ്മദര്‍ശിനിയില്‍ക്കൂടി പരിശോധിക്കുകയും ആണ് ഇതിനു ചെയ്യേണ്ടത്. ‘പാപ്പാനിക്കോളോവ്സ് ടെസ്റ്റ്, (Papanicolov’s Test, 1943) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ സെര്‍വൈക്കല്‍ കാന്‍സര്‍ ആരംഭദശയില്‍ത്തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ചികിത്സാമാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വളരെയേറെ സഹായകമാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ 30-ലേറെ വയസ്സായ സ്ത്രീകളില്‍ ഈ പരിശോധന നടത്തുക പതിവാണ്. ഈ രോഗത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി ശസ്ത്രക്രിയയും എക്സ്-റേ ചികിത്സയും റേഡിയം ചികിത്സയുമാണ്.

മൂത്രാശയാര്‍ബുദം (വൃക്കയുടേതും)

ഇത്തരം അര്‍ബുദങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍, മൂത്രത്തിലൂടെയുള്ള രക്തംപോക്കും ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന തോന്നലുമാണ് രോഗലക്ഷണം. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോള്‍ വേദനയും കടച്ചിലും ഉണ്ടായേക്കാം. സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി (cystoscopy) കൊണ്ടും പ്രത്യേക ചായങ്ങള്‍ കുത്തിവച്ച് എക്സ്-റേ എടുത്തുമാണ് രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വൃക്കയിലെ അര്‍ബുദങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വലുതാകുന്നതുവരെ യാതൊരു ലക്ഷണവും പ്രകടമാക്കാത്തവയാണ്.

പോസ്റ്റ്രേറ്റ് കാന്‍സര്‍

ഈ രോഗം പ്രധാനമായും 55 വയസ്സുകഴിഞ്ഞവരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. വൃദ്ധന്മാരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അര്‍ബുദം മിക്കപ്പോഴും ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാറില്ല. എല്ലുകളില്‍ രോഗസ്ഥാനഭേദം (metastasis) വരുകയും തന്നിമിത്തം നട്ടെല്ലിനും സുഷുമ്നാ നാഡിക്കും (spinal cord) വൈഷമ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഈ അര്‍ബുദം പ്രായേണ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള തോന്നല്‍ പ്രകടമായി എന്നു വരാം. രോഗം പഴകിയ സ്ഥിതിയില്‍ വൃഷണങ്ങള്‍ എടുത്തുകളയുമ്പോള്‍ അല്പം ആശ്വാസം കണ്ടേക്കാം.

അസ്ഥിയര്‍ബുദം

എല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന അര്‍ബുദത്തി (bone cancer)നെ ഓസ്റ്റിയോസാര്‍ക്കോമ (osteosarcoma) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഏതു പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകാം. വേദനയും ചില ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ സാധിക്കായ്കയുമാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍. ശസ്ത്രക്രിയയും കീമോ തെറാപ്പിയുമാണ് ചികിത്സ.

രക്താര്‍ബുദം

രക്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന അര്‍ബുദമാണിത്. കീമോ തെറാപ്പിയാണ് ചികിത്സ.

അര്‍ബുദ നിയന്ത്രണം

ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാന്‍സ്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ആരംഭിച്ച അര്‍ബുദ നിയന്ത്രണപദ്ധതി ലോകവ്യാപകമായി വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഇന്ത്യയും അംഗമാണ്. പൊതുജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാര്‍ഥികളെ, ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുക, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും എക്സ്-റേ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നേഴ്സുമാര്‍ക്കും അര്‍ബുദചികിത്സയില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്കുക, അര്‍ബുദം ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ത്തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലിനിക്കുകളും ലാബറട്ടറികളും സജ്ജീകരിക്കുക, കാന്‍സര്‍ ആശുപത്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്. അര്‍ബുദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, ചികിത്സയ്ക്കുള്ള നവീനങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളെപ്പറ്റി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുകയും, അങ്ങനെ അര്‍ബുദ ചികിത്സയ്ക്കു കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ ഈ പ്രസ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

പുകയില ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അര്‍ബുദരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. മോളിക്കുലര്‍ ജീനോം ഗവേഷണത്തിലൂടെ അപൂര്‍വ അര്‍ബുദരോഗങ്ങളുടെ തോത് മനസ്സിലാക്കാം. വന്‍തോതില്‍ അര്‍ബുദരോഗബാധയുള്ള യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, ആസ്റ്റ്രേലിയ, ജപ്പാന്‍, ന്യൂസിലന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്നത് അവികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ സ്തനം, വന്‍കുടല്‍, പ്രോസ്ട്രേറ്റ്, ഗര്‍ഭാശയം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ അര്‍ബുദനിരക്കുവര്‍ധനയ്ക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്